PROSJEKTER

Tidligere prosjekter Frode Rudolfsen har deltatt i

Statnett:

 • NORNED
 • NORD.LINK
 • Skagerrak4
 • Nye Ytre Oslofjord
 • Nye Indre Oslofjord
 • Nettilknytning Ormen Lange
 • Mallorca-Ibiza-Formentera

Norconsult Mozambique:

 • ERAP. Distribusjonsprosjekt og elektrifisering

Norconsult Sør-Afrika:

 • Kariba Cables – 420 kV
 • Isang-Rakola –
 • Buffalo City elektrifisering
 • Great Kei elektrifisering
 • Aloe Glen substation – 66 kV kabel
 • Mhlahlane elektrifisering

Andre prosjekter i Norconsult:

 • Værøy-Røst – 22 kV sjøkabel
 • Moholt transformatorstasjon
 • Skagen-Hadselhamn – 132 kV sjøkabel
 • Sauda kraftverk – 300 kV og 66 kV kabel
 • Nordnes-Fimreite – 22 kV sjøkabel
 • Oftedal-Skregeli – 66 kV sjøkabel
 • Lysebotn kraftstasjon – 420 kV kabel